Hey, this photo is ©
photographer

Janez Ravnikar

I am a wedding and reporter photographer, I also shoot business portraits, products and perform other photo services, such as ID photos, family photography,  children, photography etc. …
Sem poročni in reportažni fotograf. Fotografiram tudi poslovne portrete, artikle, fotografije za osebne dokumente, družinsko fotografijo.
Trust your event to a professional photographer who will capture the story  through his lenses. We will take a professional photographs that you will be always proud of.
Zaupajte svoj dogodek profesionalnemu fotografu, ki bo ujek trenutke skozi objektiv. V spomin vam bo ostal profesionalen izdelek, na katerega boste ponosni.
Since marriage is an important part of our lives, we get well prepared for wedding photography. We meet each couple and talk frankly about their wishes and our abilities. We can also arrange a pre-wedding (engagement) session at your favorite location. We prepare contract with all agreed details, terms and the price of our service. After paying agreed ammount of booking fee, your date is booked. A week before the wedding, we scout the location where the wedding will be placed and we contact you so we can arrange the latest details and check if there is any changes in your program. We get to the location early enough to record all the preparations of the bride and groom.
Ker je poroka pomemben del vašega življenja se na fotografiranje dobro pripravim. Z vsakim parom se sestanem in se odkrito pogovorim o njihovih željah in mojih zmožnostih. Lahko se dogovorimo tudi za zaročno fotografiranje na izbrani lokaciji. Po dogovoru obsega storitev podpišemo pogodbo in po plačilu rezervacije termina rezerviramo vaš datum. Teden pred dogodkom si ogledamo lokacije in vas kontaktiram glede morebitnih sprememb in urnika. Na lokacijo vedno pridem dovolj zgodaj, da fotografiram vse potrebno.