Hey, this photo is ©
Pogosto zastavljena vprašanja

FAQ

What stile of photography do you perform? / Kakšen je vaš stil fotografiranja?
I shoot weddings with reportage and documentary style. I try to capture a lot of details.
Sem reportažni in dokumentarni fotograf in v tem stilu fotografiram tudi poroke. Poiskusim narediti veliko detajlov.
Do you prepare contract for your services? / Ali ob naročilu storitev podpišemo pogodbo?
Yes. Contract is prepared after our meeting with all agreed obligations.
Da. Pogodbo pripravim po sestanku z vami in glede na dogovorjene okvire fotografiranja.
How do we hire you? / Kako vas najamem, rezerviram termin?
Contact us via contact form on this page or via email.
Kontaktirajte me preko kontaktnega obrazca na tej strani ali preko elektronske pošte.
Where all do you come to work? / Kam vse pridete fotografirati?
I work all across Slovenia and by agreement we come elsewhere.
Pridem v katere koli kraje v Sloveniji, po dogovoru pa pridemo tudi drugam.
What are the deadlines for the delivery of photographs and photo books? / Kakšni so roki za dobavo fotografij in foto knjig?
General the delivery period is between 4-5 weeks. The delivery date for photo books is up to 5 weeks from the order of the book at our supplier.
Načeloma je dobavni rok med 4-5 tedni. Dobavni rok za foto knjige je do 5 tednov od naročila knjige pri dobavitelju.
How do we get photos? / Na kakšen način prejmemo fotografije?
You receive photos when you pay for the service. I’ll send you e-mail with link you can download photos to your computer. I also create an online gallery for a period of 3 months, which you will be able to share with your chosen persons with a personal access password.
Fotografije prejmete po plačilu storitev. Preko elektronske pošte vam pošlem povezavo, preko katere si jih prenesete na svoj računalnik. Izdelam vam tudi spletno galerijo za obdobje 3 mesecev, katero boste s geslom za osebni dostop le to lahko delili z vašimi izbranimi osebami.
Do you offer classic albums and photo books? / Izdelujete klasične albume, foto knjige?
In principle we do not offer a classic album, but we can also individually agree on this. We offer high-quality photo books with persistent and high-quality printing on photo paper and various cover options. This way, your memories will be personal, unique and will last forever.
Klasičnega albuma načeloma ne ponujam, vendar se lahko individualno dogovorimo tudi za to. V ponudbi imam kvalitetne foto knjige z obstojnim in kvalitetnim tiskom na foto papir, ter različnimi možnostmi platnic. Tako bodo vaši spomini lični, unikatni in varno shranjeni za vedno.
How many photos will we receive? / Koliko fotografij bomo prejeli?
I can’t predict the exact number of photos, as the number of final photos depends on the event itself and the size of the event. Minimally, couples get between 350-500 photos or even more.
Točnega števila fotografij ne morem predvideti, saj je število končnih fotografij odvisno od samega dogajanja in velikosti dogodka. Minimalno pa pari dobijo med 350-500 fotografij ali celo več.
Do you offer engagement photo shoot? / Nudite predporočno (zaročno) fotografiranje?
Of course. Engagement photography is designed to get to know the photographer and his approach and his work. Together we take a walk around the city, park, at your favorite location and take pictures. You will receive a set of wonderful photos at a good price, and above all, an experience with a photographer. If you decide to book a wedding session as well, you get engagement session FREE.
Seveda. Zaročno fotografiranje je namenjeno spoznavanju fotografa in njegovega pristopa ter dela. Skupaj se sprehodimo po mestu, parku, vašem najljubši lokaciji in naredimo posnetke. Prejeli boste komplet čudovitih fotografij po ugodni ceni, predvsem pa izkušnjo s fotografom. V kolikor se po fotografiranju odločite rezervacijo  poroke pa vam predporočno fotografiranje ponudimo BREZPLAČNO.
Do you take photos of details and group photos of the family? / Fotografirate detajle in skupinske fotografije družine?
Of course! We take photographs of all kinds of posing and details that can be expected from classic and modern wedding photographers. Without them, the final product would be empty. We also want to take a step in the direction of making photos that you have not imagined and make the finished product special and unique.
Seveda! Fotografiramo vse vrste postavitev in detajlov, ki jih je moč pričakovati pri klasičnih in sodobnih poročnih fotografih. Brez njih bi bil končni izdelek prazen ali pomanjkljiv. Upamo pa si narediti tudi korak v smeri, da naredimo fotografije, katerih si niste zamislili in naredijo končni izdelek poseben in unikaten.
We would like to have a photo for guest gift on the wedding day, do you offer it? / Želela bi imeti zahvalno fotografijo na dan poroke, nudite to?
Yes! But I advise our customers to deliver the photos in the next two days. In addition, I’m not with you while printing photos. If you want to have a photo on the wedding day, please mention it in your request.
Načeloma da! Vendar večino zahval konča na avtomobilskih armaturah, kjer se fotografija uniči ali izgubi in s tem izgubijo svoj čar zahvale. Zato svojim strankam svetujem, da izdelane fotografije dostavim v naslednjih dveh dneh. Poleg tega med tiskanjem fotografij in lepljenjem v zahvalo nisem z vami. Če želite imeti fotografijo na dan poroke, mi to omenite v vašem povpraševanju.
Do you use only one camera? / Ali uporabljate samo en fotoaparat?
Never! We have at least two sets of equipment available.
Nikoli! Na voljo imam minimalno dva seta opreme, saj je vaš dogodek prepomemben, da bi ga prepustil naključju.
Do you work alone? / Ali fotografirate sami?
Mostly I work alone, depending on the type and size of the event and your wishes. I also offer photographing with two photographers, who are usually present at events with a higher number of guests, or when the event takes place on a larger or more locations.
Večinoma, odvisno od tipa in obsega dogodka ter vaših želja. V paketu ponujamo tudi fotografiranje z dvema fotografoma, ki sta praviloma prisotna na dogodkih z večjim številom gostov oz. ko dogodek poteka na večji površini ali več lokacijah.
Payment options? / Možnosti plačila?
For booking us on your wedding day reservation fee payment is required. You pay for our services before we send you final photos! You can pay the service with cash or bank transfer. * (In the case of a bank transfer, you must complete the day before the photo is handed over!) ** (I do not return reservation fee due to your unjustified cancellations – we refund it only due to medical/health or other emergency cases!)
Storitev plačate pred ali najkasneje ob predaji fotografij. Za rezervacijo termina je obvezno plačilo, katero odštejemo od končne cene za plačilo. Storitev lahko plačate z gotovino, ali bančnim nakazilom. *(V primeru bančnega nakazila, le tega izvršite dan pred predajo fotografij!) ** (Plačane rezervacije termina v primeru vaše neopravičene odpovedi ne vračam, razen v primeru odpovedi zaradi višje sile!)